Our website and third party use cookies to send you advertising and services in accordance with your choices.
By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy.
If you want to know more about cookies or if you do not consent to the use of these cookies (or part of them) please read our Privacy Page.
Closing this banner, scrolling this page or clicking something on this page, you accept our use of cookies   OK, I agree   Privacy


 

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Så skyddar websidan Deepakchopra.se dina personuppgifter:

 

Bäste kund /användare,

Tack för att du besöker vår webbplats www.deepakchopra.se ("Webbplatsen " ).

 

Webbplatsen ägs av Hi -Performance Srl och ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av personuppgifter, inte bara på grund av särskilda bestämmelser (lagdekret nr. ​​30 juni 2003 nr. 196 " Kod om skydd av personuppgifter", italiensk lagstiftning), men framför allt för att utbildning och personlig utveckling innebär först och främst att vi respekterar kunden /användaren även när det gäller skydd av personuppgifter.

 

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen hanterar dina personuppgifter i samband med din användning av den. Denna information lämnas i enlighet med paragraf 13 i lagdekret ​​30 juni 2003 nr. 196 "Kod om skydd av personuppgifter" (italiensk lagstiftning) som gäller för webbplatsen www.deepakchopra.se och inte för andra webbplatser som nås via länkar.

 

 

Skyddet av dina privatuppgifter

Genom att fylla i formuläret och trycka på " ACCEPTERA " deklarerar användaren att ha noga läst sidan “Så skyddar vi dina personuppgifter” och uttrycker sitt samtycke till behandling av uppgifter i enlighet med dekret 30 juni 2003 nr. 196, " kod om skydd av personuppgifter." (italiensk lagstiftning)

 

De personuppgifter som tillhandahålls av användaren när denne surfar eller vid inköp av varor eller tjänster som erbjuds på webbplatsen www.deepakchopra.se behandlas i enlighet med lagen 30 juni 2003 nr. 196 (italiensk lagstiftning).

 

Vår POLICY

 

Enligt artikel 13 i lagdekret ​​30 juni 2003 nr. 196, "kod om skydd av personuppgifter", lämnar vi följande information om behandlingen av personuppgifter.

1 . Mål för användning

De personuppgifter som används direkt och /eller genom tredje part, enbart för:

 

1. ändamål som är strikt nödvändiga för användandet av Webbplatsen, inköp av varor och tjänster;

 

2 . för att utföra marknadsundersökningar, ekonomisk och statistisk analys, skapa informationsmaterial och uppdateringar om initiativ och program tillhörande Hi - Performance Srl

 

2 . Metod för användning

Användningen av personuppgifter görs för insamling, registrering, organisering, lagring , bearbetning, ändring, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, blockering, kommunikation, spridning, radering och förstöring av sådana uppgifter, eller en kombination av två eller flera av de ovan nämnda transaktioner .

Användningen av personuppgifter görs för de ändamål som anges ovan, i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i lagstiftningsdekret nr . N. 196/2003, vare sig på papper, informatik och telematik, med hjälp av elektroniska eller automatiska metoder, i enlighet med reglerna för sekretess och säkerhet som krävs enligt lag.

 

Användningen görs direkt av Hi - Performance Srl, ägare av websidan www.deepakchopra.se samt av externa företag som tillhandahåller Hi - Performance Srl tjänster av olika slag, i enlighet med de ändamål som anges i punkt 1 ovan .

 

Uppgifterna kommer att bevaras under en tidsperiod som inte är längre än nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och därefter behandlas i enlighet med lagen.

 

3 . Typ av personuppgifter och konsekvenserna av en eventuell vägran att lämna dem

Tillhandahållandet av personuppgifter krävs vid registrering och köp av en produkt eller tjänst.

Vägran att tillhandahålla sådan information kan leda till oförmåga att fullt ut använda webbplatsen och /eller köpa varor och /eller tjänster som erbjuds.

 

Genom att tillhandahålla information samtycker du till användning av samma. Framför allt den frivilliga inbjudan och sändningen av elektronisk post till de adresser som anges på denna webbplats innebär förvärvet av avsändaradressen, som krävs för att svara på förfrågningar, och några andra personuppgifter i meddelandet.

 

4 . Kommunikation och spridning av uppgifter

 

Uppgifterna kan lämnas ut i enlighet med lokala föreskrifter, till externa företag som anlitats av Hi -Performance Srl för att utföra olika tjänster, till exempel, men inte begränsat till, underhåll och service av Webbplatsen, försäljning, fakturering och betalningstransaktioner, leverans av varor och tillhandahållande av tjänster.

 

5 . Rättigheter

Den berörda parten, i enlighet med paragraf 7 i lagdekret nr. ​​196/2003 , har rätt att få bekräftelse om att det finns eller inte personuppgifter om honom, även om deras information inte än har registrerats i tolkningsbar form.

Du har rätt att få information om:

1 . ursprunget av personuppgifterna ;

2 . syften och användningsmetoder ;

3 . regler som tillämpas vid behandling med hjälp av elektroniska instrument;

4 . identiteten på ägaren, chefen och den företrädare som utsetts i enlighet med artikel 5, punkt 2 i lagstiftningsdekret nr. ​​n. 196/2003;

5 . de personer eller kategorier av personer som personuppgifter kan överlämnas till eller som kan läsa om dem som chefer eller agenter.

 

Dessutom har den berörda parten rätt att få information om:

 

1 . uppdatering, korrigering eller när intresserad, integrering av data;

2 . annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som skulle vara olagligt att använda, bland annat uppgifter vars bevarande är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för senare behandling;

3 . bekräftelse att verksamheten under 1 ) och 2 ) har genomförts, även relaterad till deras innehåll, till vem som uppgifterna överfördes eller spridits, utom när detta krav visar sig omöjligt eller innebär användning av medel uppenbart oproportionerliga till den rättighet som skyddas.

Personen i fråga har rätt att invända, helt eller delvis :

 

1 . av legitima skäl mot att användningen av personuppgifter, relevanta för insamlingsändamål;

2 . mot användingen av personuppgifter som rör honom i syfte att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.

 

6 . Ägare och ansvariga

Webbplatsen www.deepakchopra.se ägs av Hi -Performance Srl

Innehavare av databehandlingen är Hi -Performance Srl, med säte i Via Federico Cesi 72, Rom.

Processorn är det juridiska ombudet för bolaget som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter enligt artikel 7 i lagdekret nr. ​​196/2003 också via e - post info@hiperformance.it

 

 

NYHETSBREV OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 

www.deepakchopra.se distribuerar ett nyhetsbrev som tjänst endast för användare som har registrerat sig på webbplatsen genom att fylla i registreringsformuläret.

Genom nyhetsbrevet kommer sajten att skicka information och användbart material om ämnen som relaterar till de kurser, lärare och böcker som främjas.

Deepakchopra.se anser att du har uttryckt samtycke till det som föreskrivs i föregående stycke, när du ger dina uppgifter, att du har informerats och inte motsätter dig till att ta emot nyhetsbrev.

När som helst kan du begära borttagning från Inspiring Channel-tjänsten genom att skicka en begäran till e - post info@deepakchopra.it

 

SAMTYCKE

Du anses ha godkänt och accepterat villkoren att när du har registrerat dig på webbsidan www.deepakchopra.se lagras dina personuppgifter i en databas som ägs av Hi -Performance Srl som garanterar att lämpliga tekniska åtgärder används för att säkerställa integriteten och säkerheten för personuppgifter. Vi informerar också om att vi anser att du har gett samtycke för överföring av data till andra enheter som arbetar med Hi -Performance Srl för samma ändamål eller samarbetar eller ersätter Hi - Performance Srl i förvaltningen av domänen www.deepakchopra.se.

De begärda uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till den omfattning , ändamål och tjänster som krävs.

 

COPYRIGHT

Alla logotyper och innehållet på denna webbplats är exklusiva egendom Hi -Performance Srl och får inte användas utan skriftligt tillstånd från Hi -Performance Srl och med hänvisning till källan. Varje missbruk av uppgifter kommer att straffas enligt lag.

 

DEMENTI

Uppgifterna på denna webbplats www.deepakchopra.se är av informativ karaktär och kan inte anses vara exklusiva parametrar för att göra något val. Användaren av webbplatsen är ansvarig för användningen av informationen och Hi - Performance frånsäger sig allt ansvar.

 

COOKIE  -  GENERAL INFORMATION AND MANAGEMENT OF COOKIES

Cookies are data that are sent from the website and stored by the internet browser on your computer or other device (eg, tablet or phone) user.
They will be installed, by http://www.deepakchopra.se/ and its subdomains, cookie technicians and third-party cookies.

The user can manage or request deactivation general or deletion of cookies by changing the settings on your Internet browser.
This deactivation, however, may slow or prevent access to certain parts of the site.
Settings to manage or disable cookies may vary depending on the internet browser used, therefore, for more information on ways in which to make these operations, we recommend the User to read the manual of your device or the "Help" of your Internet browser.

In the following links that explain how to manage or disable cookies for the popular Internet browser:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
 - Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

COOKIES TECHNICAL

The use of cookies technical, the cookies for the transmission of communications on electronic communications network or cookies are strictly necessary to the supplier to provide the service requested by the customer, enables the safe and efficient use of our website.
Cookies technicians are essential for the proper functioning of our domain and are used to allow users to normal navigation and the ability to take advantage of the advanced services available on our website.
The cookies used are distinguished in technical session cookies, which are stored only for the duration of navigation until you close the browser and persistent cookies that are saved in the user's device until their expiry or cancellation by the user itself .
Our site uses cookies following technical:
• Cookie technical or navigation session, used to manage the normal navigation and user authentication;
• Cookie technical functional, used to store customizations selected by the user, such as, for example, the language;
• Cookie technical analytics, used to know the way in which users use our website so that we can evaluate and improve the operation.

COOKIE OF THIRD PARTIES

Installation may be third-party cookies: these cookies, analytical and profiling, Google, and Facebook and Sito Vivo. These cookies are sent from domains of the aforementioned third party external to our website. Cookies analytical third parties are used to collect information on user behavior on the site.
The survey is anonymous, in order to monitor performance and improve the usability of the site. Cookies profiling third parties are used to create profiles about users in order to offer advertising in line with the choices expressed by the users themselves.
The use of these cookies is subject to rules drawn up by the same third party, therefore, Members are invited to read the privacy policies and information to manage or disable cookies published in the following web pages:

For Google cookie:
- Privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- Signs to manage or disable cookies: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

For Sito Vivo cookie:
- Privacy policy: http://www.sitovivo.com/privacy.php
- Signs to manage or disable cookies:  http://www.sitovivo.com/opt-out-ita.php

For Facebook cookie:
Privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Signs to manage or disable cookies: https://www.facebook.com/help/cookies/

 


 
Ja
Nej
Ok