Our website and third party use cookies to send you advertising and services in accordance with your choices.
By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy.
If you want to know more about cookies or if you do not consent to the use of these cookies (or part of them) please read our Privacy Page.
Closing this banner, scrolling this page or clicking something on this page, you accept our use of cookies   OK, I agree   Privacy


Termer och Villkor

 

Välkommen till det internetbaserade programmet

 21 Dagars meditationsupplevelse™ Att skapa ett rikt liv

 Termer och villkor

 

21 Dagars meditationsupplevelse med Deepak ChopraTM är ett internetbaserat meditationsprogram med Deepak Chopra, erbjuden av Chopra Center genom sin europeiska partner Hi Performace Srl (HP) och sin svenska partner Open One (OO) . Programmet är gratis för alla som registrerar sig.
21 Dagars meditationsupplevelse med Deepak ChopraTM  är ett internetbaserat program som består av innehåll, en process och en plattform (gemensamt kallade “programmet”).

Innehållet (“Innehållet”) och frågeprocessen (“Processen”) använda i det här Programmet tillhandahålls av HP. Webb-applikationen och den tekniska infrastrukturen (“Plattformen”) genom vilka programmet erbjuds (inklusive infrastrukturen för betalning) tillhandahålls av HP. Termerna och villkoren i dessa Allmänna användningsvillkor (“Allmänna villkor”) beskriver termerna och villkoren som gäller din användning av detta Program.

HP reserverar rätten att uppdatera och ändra Användarvillkoren då och då utan att meddela i förväg. Varje ny funktion som utökar eller förbättrar den nuvarande Tjänsten, inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser, skall omfattas av användarvillkoren. Fortsatt användning av Tjänsten efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till dessa förändringar. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på: www.deepakchopra.se.
Brott mot någon av villkoren nedan kommer att resultera i uppsägning av ditt konto. Du förstår och godkänner att HP inte ansvarar för innehållet som publiceras, länkas till eller annars inkluderas genom eller i Tjänsten. Du accepterar att använda Tjänsten på egen risk


1 . Allmän information - Innan programmet
Var god ta dig tid att läsa denna överenskommelse innan du öppnar och använder Programmet, liksom

Sekretess policyn (Så skyddar vi dina personuppgifter) som också finns på hemsidan.
Genom att besöka eller använda Plattformen, Innehållet och Tjänsterna godkänner du att vara bunden av de villkor som anges nedan inklusive sekretesspolicyn http://www.deepakchopra.se/contents/page/3/sa-skyddar-vi-dina-personuppgifter/.
Om du inte vill vara bunden av dessa villkor bör du inte öppna eller använda Programmet eller ska omedelbart upphöra med att göra det. HP kan ändra detta avtal när som helst, och sådana ändringar träder i kraft omedelbart när de meddelas, vilket kan ske genom att publicera det modifierade avtalet på hemsidan eller via e-post.
HP rekommenderar därför att du granskar avtalet på hemsidan regelbundet för att vara medveten om sådana ändringar. Genom att fortsätta att använda Programmet efter sådana ändringar, bekräftar du att du accepterar det ändrade avtalet.

2. Vem kan dra nytta av programmet och vad är det avsett för?
21- Dagars meditationsupplevelsen “Att skapa ett rikt liv” ® är en interaktiv meditationsupplevelse.
Deltagarna får ett dagligt e-postmeddelande med en länk för att komma åt dagens meditation och dessutom kan de när som helst enkelt logga in till sitt kostnadsfria konto via inloggningssidan. På den internetbaserade plattformen kan deltagarna lyssna på den aktuella dagens meditation eller tidigare meditationer (max 5 tidigare dagars meditation), se en inspirerande medföljande bild, och ladda ner en dagbok med reflektionsfrågor där de kan skriva om sina erfarenheter i form av privata anteckningar.

Du måste vara arton (18) år eller äldre för att få tillgång till programmet. Om du är under arton (18) års

ålder är det inte tillåtet, under några villkor som helst,  att delta i Programmet.


3. Vad är programmet inte avsett för?
Programmet ger inte medicinsk, ekonomisk eller annan professionell rådgivning och är inte avsett som en ersättning för rådgivning och/eller vård genom professionella tjänster, konsultation eller handledning som du kan behöva. Kunden tar på sig fullt ansvar för sina egen personliga, ekonomiska och finansiella val och därmed är medveten om riskerna i samband med alla former av investeringar.

4. Ditt ansvar för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för din kontoinformation.

Som en del av registreringsprocessen och för att sätta upp ett konto, kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till programmet. Du bekräftar att du är helt ansvarig för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för ditt användarnamn och lösenord. HP kommer att vara ansvariga för förluster som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap eller tillåtelse. Du kan dock hållas ansvarig för eventuella förluster av HP eller någon annan samarbetspartner på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord. HP kan ge begränsad och kontrollerad tillgång till privata data som du anger i plattformen till teknisk personal om och när en teknisk fråga uppstår angående Programmets funktionalitet. Genom att acceptera detta avtal bekräftar du att du förstår och accepterar en sådan begränsad tillgång enligt ovan.

5. Service och support.

 Programmet har byggts med hjälp av allmänt tillämpade tekniker som webbläsning och Flash ™, patentskyddade och öppen källkod presentationsmedia. HP ger inga garantier i förhållande till funktionsdugligheten av sådana tjänster på någon specifik hårdvara och mjukvaruplattform. Instruktioner för att få tillgång till det här programmet och för tekniskt stöd ges i form av FAQ (vanliga frågor), som kan nås genom att gå till www.deepakchopra.se.


6. Äganderätt och konfidentiell information.

Du bekräftar och accepterar att Programmet innehåller konfidentiell information som skyddas av immaterialrättsliga och andra lagar, och som uteslutande tillhör CC, HP, OO och deras licensgivare/ partners. Programmet är skyddat av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, internationell fördrag och andra äganderätter, och kan även ha säkerhetskomponenter som skyddar digital information.

CC äger alla immateriella rättigheter till Innehållet. HP äger samtliga immateriella rättigheter till Plattformen. Alla rättigheter i Programmet är reserverade. Du får inte duplicera, kopiera eller distribuera någon del av Programmet. Inga rättigheter beviljas för dig med undantag för den begränsade licens som nämns ovan.


7. Ansvarsfriskrivning om länkar.

Alla länkar som tillhandahålls som en del av programmet har lämnats som en bekvämlighet, men CC, HP och OO varken kontrollerar eller godkänner dessa länkade webbplatser, inte heller undersöker eller godkänner det innehållet som visas på länkade webbplatser. CC, HP och OO är inte ansvariga för lagligheten, riktigheten eller lämpligheten av något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från länkade webbplatser. Du bekräftar och accepterar att CC, HP och OO inte kommer att hållas ansvariga eller skyldiga, direkt eller indirekt, för skador eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av någon av de länkar, innehåll, varor eller tjänster som finns på eller via de länkade webbplatserna.

8. Friskrivning från garantier. 

PROGRAMMET LEVERERAS "SOM ÄR", "SOM TILLGÄNGLIG", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INDIREKT ELLER DIREKT, FÖR EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, ANVÄNDBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE. CC, HP och OO varken bekräftar eller är ansvariga för noggrannheten och tillförlitligheten av alla yttranden, råd, eller uttalanden på plattformen av någon annan än en auktoriserad CC / HP / OO representant som fungerar i sin tjänsteutövning.

9. Ansvarsbegränsning.

Varken CC, HP, OO eller någon som officiellt representerar CC, HP, OO, är ansvariga inför dig eller någon annan för skador, förlust eller skada som på något sätt är relaterade till:

 

a. Användning av eller oförmåga att använda Programmet som erbjuds;

b. Allt innehåll som finns på plattformen;

c.. Uttalanden eller uppträdande som publiceras eller görs tillgängliga för allmänheten på plattformen;

d. Alla åtgärder som vidtas med anledning av eller till följd av information som finns på plattformen;

e. Eventuella skador som orsakas av förlust av tillgång till, radering av, underlåtenhet att lagra, underlåtenhet att säkerhetskopiera, eller förändring av något innehåll på plattformen, eller

f. Annat ärende som rör användningen av Programmet.

 

10 . Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra , försvara och hålla CC, HP, OO och deras respektive dotterbolag, filialer , tjänstemän, direktörer, agenter, co- branders eller andra partners, anställda och representanter skadeslösa från och mot alla krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och utbetalningar) som uppstår direkt eller indirekt ur eller från :

 

a . Ditt brott mot detta avtal,

b . Varje påstående att material som du skickar eller postar på något forum (t.ex. anslagstavlor, chatrum ) gör intrång eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken eller annan immateriell äganderätt av en tredje part, och

c. . Din tillgång till eller användning av Programmet .

 

CC , HP , OO förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen övervilket som helst ärende som annars är föremål för gottgörelse av dig, i vilket fall du kommer att samarbeta med CC , HP , OO i att hävda alla tillgängliga försvar.

 

Detta avsnitt ska överleva i det fall avtalet sägs upp av vilken som helst anledning .

11. Uppsägning.

Detta avtal skall förbli i kraft så länge som du fortsätter att få tillgång till programmet. Du samtycker att CC, HP, OO, enligt eget gottfinnande, kan säga upp tillgången till programmet och plattformen, helt eller delvis, och ta bort och radera vilket som helst innehåll i plattformen i slutet av den angivna programperioden.

12 . Förbjudna aktiviteter .

 

I samband med din användning av Programmet, accepterar du att du inte kommer att :

 

a ) Kopiera, dekonstruera, disassemblera, på annat sätt försöka upptäcka källkoden, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från överföra eller sälja eller distribuera information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits genom programmet;

b ) få tillgång till programmet på något annat sätt än de som följer med registreringen;

c ) överföra budskap, information, data, text, mjukvara eller bild eller annat innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ohederligt, vulgärt, obscent, ärekränkande eller på annat sätt stötande som kan invadera någon annans rätt till privatliv eller offentlighet ;

d ) uppträda som en annan person eller enhet , inklusive men utan begränsning, en CC eller HP eller OO tjänsteman, forum ledare, chattrum monitor, guide eller värd, eller falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en sådan person eller enhet;

e ) Posta eller överföra något material som innehåller virus eller skadade data;

f ) Ta bort några författarangivelser, juridiska meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter som du laddar upp till någon kommunikationsfunktion;

g ) Användning av programmets kommunikationsfunktioner på ett sätt som negativt påverkar tillgängligheten av dess resurser till andra användare (t.ex. överdrivet skrikande, användning av versaler, eller översvämningar med kontinuerliga inlägg av repetitiv text) ;

h ) Posta eller överföra oönskad reklam, reklammaterial, "skräppost" , "spam", "kedjebrev ","pyramidspel" eller någon annan form av erbjudande eller någon presentationsinformation såsom yttranden eller meddelanden, kommersiella eller inte ;

i) bryta mot gällande lokal, delstatlig, nationell eller internationell rätt ;

j ) Ladda upp eller överföra något material som gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt för någon part;

k ) Ta bort eller ändra något material som publicerats av någon annan person eller enhet ;

l ) Manipulera eller på annat sätt visa programmet med inramning eller liknande navigeringsteknik;

m ) Registrera, prenumerera, försöka att registrera, försöka att prenumerera, avsluta prenumerationen, eller försöka att avsluta prenumerationen för någon part, om du inte uttryckligen godkänts av parten att göra det ;

n ) Använda programmet för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor;

o ) Använda programmet på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra plattformen eller nätverket , eller störa någon annan användares användning av Programmet ;

p ) Få eller försöka få otillåten tillgång till Programmet, konton, datorsystem eller nätverk anslutna till plattformen genom att hacka, lösenordsfiska eller på något annat sätt; och

q ) Skaffa eller försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt genom programmet.

 

13. Allmän information.

Chopra Centrets 21-Dagars meditationsupplevelse Att skapa ett rikt liv ® är en 3-veckors interaktiv

meditationserfarenhet skapad för att dela gåvan av den tidlösa meditationspraktiken med världen på ett

roligt och enkelt sätt.

Studier har visat att det tar 21 dagar av konsekvent beteende för att ändra en vana eller skapa en ny, till exempel att upprätta en regelbunden motionsrutin, äta en hälsosammare kost, eller ta tid varje dag för egenvård. På bara 21 dagar kan deltagarna också etablera en meditationsrutin som kommer att ge dem en livstid av förmåner.

Deltagare kan registrera sig på www.deepakchopra.se med en enkel Facebook eller e-post och lösenord registrering, och delta i gemenskapens på Facebook sidan.

Under och efter meditationsupplevelsen kan deltagarna köpa en on-demand-version och nedladdning av de pågående meditationer, CD-skivor eller en PR-bunt för att lyssna när som helst, var som helst på en personlig elektronisk eller mobil enhet som de själva väljer.

14 . Vill du köpa Mp3 versionen  av " 21-Dagars Meditationsupplevelse ™"?

 

( i) Säljarens uppgifter : Hi - Performance S.r.l. har sitt juridiska säte i Rom , Italien på Via Federico Cesi , 72 , Fiscal Kod -och momsnummer 05600831001, registrerat företag i Rom (REA RM - 905.414 ), telefon +39 06 36005152 , Fax +39 06 36000752 , hemsida http://www.hiperformance.it, e - post info@hiperformance.it, ägare av registrerat varumärke Hi - Performance ® ( " Hi - Performance " ) .

 

( ii) Inköp : Hi - Performance säljer till kunden Mp3 versionen av " 21-Dagars meditationsupplevelse™ " och kunden gör ett sådant köp genom att trycka på en virtuell knapp ( vad som kallas " peka och klicka ") på webbplatsen www.deepakchopra.se
Efter köpet ska Hi - Performance skicka kunden en kommunikation via e-post som innehåller de väsentliga uppgifterna för MP3 köpet, pris, valt betalningsmedel och villkor som gäller för köpet. Detta avtal betraktas som ingåtts när kunden beställer betalning av hela priset eller en del av priset, eller kommunicerar uppgifter som är nödvändiga för dess betalning.

 

( iii) Funktioner : MP3 av "21-Dagars meditationsupplevelse™" har utbildningsändamål ; det har inte terapeutiska eller andra sådana liknande ändamål. Kunden tar på sig fullt ansvar för sina egna personliga, ekonomiska och finansiella val och därmed är medveten om riskerna i samband med alla former av investeringar.

 

( iv) Pris : Köpeskillingen inkluderar moms och skatter. Priset kan betalas via paypal.

 

( v ) Ångerrätt : Kunden får inte utnyttja returrätten, på grund av sin natur är Mp3 versionen av " 21-Dagars meditationsupplevelse™" en fil som laddas ner från internet eller skickas med e-post och öppnas av konsumenten ( som t.ex.: CDer , audio/video- kurser, e-böcker , etc ) .

 

( vi) Sekretess : Kunden bekräftar att ha noggrant läst Sekretessinformationen på hemsidan, enligt vilken personuppgifter som Kunden lämnar ska användas av Hi - Performance - innehavaren av sådana personuppgifter- i enlighet med principerna om rättvisa, lagenlighet och öppenhet enbart i syfte att hålla kunden uppdaterad om verksamheten i Hi - Performance och dess Hi -Performance varumärke och sådana personuppgifter ska behandlas både manuellt och elektroniskt och skall meddelas till tredje man i samband med utförandet av verksamhet med anknytning till det rätta utförandet av föreliggande kontrakt. När som helst får Kunden utöva rätten att granska, ändra eller ta bort hans / hennes personuppgifter genom att få  åtkomst till hans / hennes online- information eller be HP att uppdatera den personliga informationen genom att skriva eller skicka e-post.

 

15. Tillämplig lag och jurisdiktion.

 

Det nuvarande avtalet regleras av den italienska lagen ( lagdekret nr. ​​206 daterad den 6 september 2005 och med de normer för den italienska civillagen ). Skulle någon tvist uppstå, ska den behöriga jurisdiktionen uteslutande vara domstolen i Rom.

Tvister som rör en part som är en individ som inte agerar för hans / hennes företag , handel, professionell verksamhet ( "konsument ") skall avgöras uteslutande av domstolen i individens / konsumentens bosättnings -eller hemvist, om en sådan plats är i Italien.

Registreringen av meddelanden utgör bevis i händelse av eventuella rättsliga tvister .

I enlighet med artiklarna 1341, 1342 och 1469 bis i den italienska civillagen, bekräftar jag att ha noggrant läst, förstått och har velat specifikt godkänna följande list klausuler : 3. Vad är programmet inte avsett för 6. Äganderätt och konfidentiell information. 8. Friskrivning från garantier. 9. Ansvarsbegränsning. 10. Skadeersättning. 11. Uppsägning. 13. Förbjudna aktiviteter  14. Vill du köpa Mp3 versionen av " 21- Dagars Meditationsupplevelse™ " 15. Tlillämplig lag och jurisdiktion.

 


 
Ja
Nej
Ok